Automatizované získávání údajů

Automatizované získávání údajů je způsob, jak do karty zboží dostat co nejvíce relevantních informací. Za tímto účelem má uživatel možnost zadat čárový kód knihy, CD, LP nebo název titulu a ContOS jej vyhledá v některé z veřejně dostupných databází jako je např. Google Books, Discogs nebo Databáze knih. Výsledek se zobrazí v seznamu, ze kterého si můžete vybrat požadovaný záznam a jeho údaje spárovat s údaji ve skladové nebo kmenové kartě.


Když otevřeme detail skladové karty, klikneme na tlačítko Doplnit parametry zboží a zde máme tři možnosti:

  • vyhledat online: prohledání internetových databází
  • převzít z katalogu: vyhledat již existující kmenovou kartu a převzít údaje z ní
  • převzít ze zboží: převzít údaje z již existující skladové karty


Volba Vyhledat online zobrazí vyhledávací dialog, do kterého se zapíše název hledané knihy (nebo díla na hudebním nosiči) a zvolí, kterou z dostupných databází prohledat.

Obr. 1 - Vyhledání informací o zboží na skladové kartě

Obr. 1 - Vyhledání informací o zboží na skladové kartě

Pokud je hledání úspěšné, zobrazí se seznam s výsledky, ze kterého lze zvolit požadovanou položku a zkontrolovat napojení vyhledaných údajů na položky skladové karty. Seznam s výsledky lze dále prohledávat pomocí fulltextového vyhledávání (1) a na zbytku okna vidíme podrobnosti ke konkrétní nalezené položce: náhled přebalu (2), URL zdroje vyhledání (3), seznam doplňkových informací (vlastností) (4) a popis (5).

Obr. 2 - Výsledek on-line vyhledávání

Obr. 2 - Výsledek on-line vyhledávání


Před vlastním zkopírování se zobrazí dialog, který umožní převzít do karty pouze konkrétní vybrané hodnoty:

Obr. 3 - Převzetí výsledků vyhledávání

Obr. 3 - Převzetí výsledků vyhledávání


Na skladové (nebo kmenové) kartě pak můžeme vidět výsledek přiřazení získaných hodnot, které pak můžeme dále upravovat, např. přidávat další fotky, doplňovat další vlastnosti a podobně.

Obr. 4 - Skladová karta s převzatými hodnotami z vyhledávání

Obr. 4 - Skladová karta s převzatými hodnotami z vyhledávání