Aktualizace poboček dopravců


Upozornění: V novějších verzích ContOSu jsou již pobočky načítány on-line přímo ze systémů jednotlivých dopravců a není tedy potřeba se o tuto oblast starat.


Údaje o síti poboček, na které dopravci doručují je třeba čas od času aktualizovat, aby měli vaši zákazníci k dispozici vždy aktuální výběr poboček pro doručení své objednávky.

Manuální aktualizace

Aktualizaci lze provádět manuálně v číselníku dopravců u jejich příslušné služby. 

Obr. 1 - Aktualizace doručovacích poboček dopravců.

Obr. 1 - Aktualizace doručovacích poboček dopravců.

Automatická aktualizace

Doporučujeme však pobočky aktualizovat automaticky podobným způsobem jako se provádí synchronizace dat s e-shopem, kdy se v Plánovači úloh nastaví úloha, která např. jednou za den vyvolá příkaz na aktualizaci poboček těch dopravců, které používáte. Automatická aktualizace proběhne pro všechny dopravce, které máte nastaveny jako aktivní.

Příkazový řádek má tuto syntaxi:

Contos.exe -expedice "getparcelshop"

Nastavení v Plánovači úloh bude shodné jako v případě nastavení synchronizace dat, pouze se dvěma rozdíly:

1. Perioda v Aktivační události nebude 5 minut, ale postačí jednou denně. Stačí tedy odškrtnout část "Opakování..." (1) 

Tip: Povšimněte si časového údaje v kolonce Spustit: 8:00:00 - nastavením tohoto údaje určíte, v jaký čas se poprvé tato událost spustí. Chcete-li tedy, aby aktualizace proběhla právě v 8 hodin ráno, pak do tohoto pole zadejte hodnotu 8:00.

Obr. 2 - Aktualizace poboček v Plánovači úloh - aktivační událost.

Obr. 2 - Aktualizace poboček v Plánovači úloh - aktivační událost.

2. V poli akce upravíme spouštěný program (1) na Contos.exe a podobně argumenty (2) na: -expedice "getparcelshop"

Obr. 3 - Aktualizace poboček v Plánovači úloh - spouštěcí akce.

Obr. 3 - Aktualizace poboček v Plánovači úloh - spouštěcí akce.

Na poslední kartě Nastavení je jedna důležitá volba: "Při vynechání naplánovaného spuštění spustit co nejdříve" (1). Zaškrtnutím této volby docílíme, že když náhodou v době, kdy měla být akce vykonána není zapnutý počítač, akce se provede dodatečně v okamžiku, kdy to už možné je. V tomto případě je výhodou, že se aktualizace provede v nejbližší možné době, proto doporučujeme tento příznak zapnout (ve výchozím stavu je neaktivní).

Obr. 4 - Aktualizace poboček v Plánovači - nastavení akce v případě vynechání úlohy.

Obr. 4 - Aktualizace poboček v Plánovači - nastavení akce v případě vynechání úlohy.

Po uložení (a potvrzení uživatelského hesla) máme tedy zajištěno, že každý den se automaticky zaktualizují doručovací pobočky našich dopravců.