Mapování vlastností

Vlastnosti zboží, které máte v ContOSu je možné namapovat na Aukro vlastnosti a díky tomu je automaticky přenášet do vystavovaných nabídek a aukcí. Na detailu nabídky je možné v tabulce Vlastností vytvářet propojení mezi vlastnostmi Aukra a vlastnostmi ContOSu. Po najetí na danou vlastnost, stiskněte tlačítko + pro zobrazení propojovacího dialogu.


Smyslem je říci ContOSu, kterou hodnotu které vlastnosti má doplnit do Aukro vlastnosti v nově vytvářené nabídce. Předpokládá se, že vlastnosti, které evidujete v ContOS mohou být zcela odlišného názvu než jsou vlastnosti v Aukru a tudíž musí existovat mechanismus, jak mezi Aukro a ContOS vlastnostmi vytvořit propojení. 

Pokud totiž vytváříte nabídky na základě vašeho skladu, pak tam již máte u každého produktu vyplněnou spoustu různých vlastností jako je např. sériové číslo, značky, typ a podobně. Díky napojení těchto vašich vlastností na Aukro vlastnosti pak jsou tyto údaje automaticky získány a zapsány do vytvářené nabídky. Takže není potřeba vše několikrát ručně přepisovat.