Splátky, prodloužení a ukončení zástavní smlouvy

Častou operací je prodlužování splatnosti zástavní smlouvy. Na seznamu smluv je tato operace dostupná na záložce Historie smlouvy ve spodní části okna. Po stisku tlačítka Nový dodatek se otevře dialog s přednastavenou částkou, která představuje úroky do současnosti, které je většinou klient povinen uhradit, aby mohla být smlouva prodloužena.

Datum splatnosti je automaticky nastaven na konec dalšího období, ale je možné jej změnit. Rovněž je možné zapsat v tomto kroku libovolný další náklad či poplatek a výši jeho částky.

Po uložení je možno ihned vygenerovat záznam do pokladny a zobrazit příjmový pokladní doklad.

Obr. 1 - Dodatek k zástavní smlouvě, prodloužení smlouvy a přijatá úhrada úroků plus dodatečně účtovaný náklad.

Obr. 1 - Dodatek k zástavní smlouvě, prodloužení smlouvy a přijatá úhrada úroků plus dodatečně účtovaný náklad.

Předčasné splacení a ukončení zástavní smlouvy

Pokud klient přinese peníze před dnem splatnosti a pokud to vaše interní podmínky dovolují, zaplatí na úrocích jen za dny, po které měj peníze půjčené. 

V seznamu smluv se překlikneme na záložku "Historie smlouvy" a založíme nový dodatek, na kterém zatrhneme, že se jedná o změnu splatnosti smlouvy a nastavíme datum, ke kterému klient půjčku skutečně splatil (mezerník v datumovém poli přednastaví dnešní datum). V tu chvíli se zobrazí, částka, kterou od klienta vyberete. Je v ní zahrnuta půjčená částka a úroky do zvoleného data. Po stisku tlačítka "Uložit a zaplatit" se zobrazí potvrzovací dialog pro hotovostní příjem do pokladny. Po jeho potvrzení je smlouva vyřízena.

Pokud již na této zástavní smlouvě nebudete provádět žádné další úkony, lze jí tlačítkem "Uzavřít smlouvu" tzv. uzamknout a tím bude považována za ukončenou. Další změny již u ní nebudou dovoleny. Zamčené smlouvy může uživatel s příslušným oprávněním opětovně odemknout. Veškeré úkony jsou zaznamenány v rámci historie smlouvy.

Postup při předčasném splacení zástavy.

Postup při předčasném splacení zástavy.


Přijetí splátek, evidence plateb a událostí v průběhu smlouvy

V průběhu platnosti smlouvy od klienta můžeme přijímat libovolné částky, které slouží jako splátky nebo úhrady různých poplatků a nákladů.

Na kartě Historie smlouvy je u každé operace přehledně zapsány veškeré finanční náležitosti, které proběhly.

Všechny přijaté nebo vyplacené částky lze sledovat na kartě Úhrady spolu s jejich popisem.

Ke každé smlouvě je možno vést různé poznámky, pro které slouží záložka Poznámky. Ve většině případů tedy není potřeba otevírat detail smlouvy.

Obr. 2 - Historie zástavní smlouvy, prodloužení smlouvy, přehled úkonů na jednotlivých smlouvách.

Obr. 2 - Historie zástavní smlouvy, prodloužení smlouvy, přehled úkonů na jednotlivých smlouvách.

Splacení půjčky, ukončení smlouvy

Splacení půjčky probíhá tak, že v záložce Úhrady stiskneme tlačítko Nová úhrada a zobrazí se příjmový pokladní doklad s přednastavenou částkou, která zbývá ke splacení dle všech podmínek smlouvy.

Po uložení a přijetí částky vrátíme klientovi zástavu a systém zástavní smlouvu uzavře. Uzavřená zástavní smlouva již nejde zpětně editovat ani na ní provádět jakékoli další změny. K tomu je potřeba tuto smlouvu opět otevřít. Obě tyto operace jsou zaznamenány do přehledu událostí na smlouvě (historie smlouvy).

Obr. 3 - Příjem splátky zástavní smlouvy do pokladny.

Obr. 3 - Příjem splátky zástavní smlouvy do pokladny.