Splátky, prodloužení a ukončení zástavní smlouvy


Na seznamu smluv klikneme na tlačítko Prodloužit, čímž vyvoláme dialog pro prodloužení splatnosti půjčky. Automaticky se přednastaví  částka úroku, který je potřeba do dne splacení zaplatit. Datum lze změnit dle potřeby.

Další důležitý údaj je datum, do kterého je zástavní smlouva prodloužena. Přednastavuje se vždy další období (jednota), buď dny, týden nebo měsíc v závislosti na tom, jaký typ úroku má smlouva nastaven.

Datum splatnosti je automaticky sice nastaven na konec dalšího období, ale je možné jej změnit. Rovněž je možné zapsat libovolný další náklad či poplatek a výši jeho částky.

Po uložení je možno ihned vygenerovat záznam do pokladny a zobrazit příjmový pokladní doklad. V dialogu jsou zobrazeny všechny důležité údaje jako je výše půjčky, částka úroků a částka, kterou má klient při prodloužení uhradit.

Obr. 1 - Dodatek k zástavní smlouvě, prodloužení smlouvy a přijatá úhrada úroků plus dodatečně účtovaný náklad.

Obr. 1 - Dodatek k zástavní smlouvě, prodloužení smlouvy a přijatá úhrada úroků plus dodatečně účtovaný náklad.

Splacení a ukončení zástavní smlouvy

Pokud klient přinese peníze před dnem splatnosti a pokud to vaše interní podmínky dovolují, zaplatí na úrocích jen za dny, po které měl peníze půjčené. V okně Splacení se zobrazí datum, ke kterému se úrok spočte a celková částka k úhradě, aby byla půjčka kompletně splacena. 

Po stisku tlačítka "Uložit a zaplatit" se zobrazí potvrzovací dialog pro hotovostní příjem do pokladny. Po jeho potvrzení je smlouva vyřízena.

Postup při předčasném splacení zástavy.

Pokud již na této zástavní smlouvě nebudete provádět žádné další úkony, lze jí tlačítkem v menu Akce "Uzavřít smlouvu" tzv. uzamknout a tím bude považována za ukončenou. Další změny již u ní nebudou dovoleny. Zamčené smlouvy může uživatel s příslušným oprávněním opětovně odemknout. Veškeré úkony jsou zaznamenány v rámci historie smlouvy.

Přijetí splátek, evidence plateb a událostí v průběhu smlouvy

V průběhu platnosti smlouvy od klienta můžeme přijímat libovolné částky, které slouží jako splátky nebo úhrady různých poplatků a nákladů.

Na kartě Historie smlouvy je u každé operace přehledně zapsány veškeré finanční náležitosti, které proběhly.

Všechny přijaté nebo vyplacené částky lze sledovat na kartě Úhrady spolu s jejich popisem.

Ke každé smlouvě je možno vést různé poznámky, pro které slouží záložka Poznámky. Ve většině případů tedy není potřeba otevírat detail smlouvy.

Obr. 2 - Historie zástavní smlouvy, prodloužení smlouvy, přehled úkonů na jednotlivých smlouvách.

Obr. 2 - Historie zástavní smlouvy, prodloužení smlouvy, přehled úkonů na jednotlivých smlouvách.

Splacení půjčky, ukončení smlouvy

Splacení půjčky probíhá úplně stejně jako pi předčasném splacení. Po odsouhlasení data, ke kterému se úroky počítají, a po stisku tlačítka uložit a zaplatit se zobrazí příjmový pokladní doklad s přednastavenou částkou, která zbývá ke splacení dle všech podmínek smlouvy.

Po uložení a přijetí částky vrátíme klientovi zástavu a systém zástavní smlouvu uzavře. Uzavřená zástavní smlouva již nejde zpětně editovat ani na ní provádět jakékoli další změny. K tomu je potřeba tuto smlouvu opět otevřít. Obě tyto operace jsou zaznamenány do přehledu událostí na smlouvě (historie smlouvy).