Zobrazit menu

Evidence zástavních smluv

Modul Zastavárna umožňuje provozovat zastavárenskou činnost, tzn. půjčování peněz oproti zástavě, kterou může být jakákoli věc.

Základem je Zástavní smlouva, na které je krom obou smluvních stran uvedena výše půjčky a odměna za její poskytnutí, která se počítá dle smluvních podmínek zastavárny. Smlouva dále obsahuje předměty zástavy s jejich podrobným popisem.

Pokud do doby splatnosti zástavní dlužník uhradí své závazky, je mu předmět zástavy vydán spolu s vyúčtováním celé půjčky. Neuhradí-li své závazky podle smluvních podmínek, pak zpravidla zboží propadne zástavnímu věřiteli a ten jeho následným prodejem uspokojí své pohledávky vůči dlužníkovi.


Základní funkce

 • rychlost a jednoduchost sepsání zástavní smlouvy
 • evidence klientů, upozorňování na problémové zákazníky, u každého klienta dostupné přehledy jeho dokladů
 • volně editovatelné smluvní podmínky
 • editovatelný vzhled smlouvy a ostatních sestav
 • na jedné smlouvě lze evidovat neomezené množství zástav
 • možnost půjčovat i bez zástav
 • možnost vyplácet půjčky i přijímat splátky bezhotovostně
 • denní nebo týdenní úrok
 • minimální poplatek (úrok) za den platnosti smlouvy
 • volitelně je možnost počítat úrok vždy za celou dobu platnosti smlouvy nebo jen po dny, kdy trvá dluh
 • volitelná doba, na kterou je zástava sjednána
 • možnost zaokrouhlení celkového dluhu
 • přehled o aktuálním stavu smlouvy v každém okamžiku: výše půjčky, úroku, splacené částky, celkového dluhu atd.
 • navýšení půjčky
 • prodloužení půjčky
 • částečné splácení půjčky
 • možnost účtovat libovolné poplatky
 • při likvidaci propadlých zástav lze naskladňovat na více skladových položek
 • kompletní historie u každé zástavní smlouvy
 • kdykoli možno vytisknout zástavní smlouvu s aktuálním stavem půjčky

Další aktuální informace naleznete v článku o modulu zastavárna na stránkách podpory ZDE.
Contos
logo