Verze 3.1.151.2, datum vydání: 17.5.2022

Rychlý přehled

Toto vydání ContOSu obsahuje skvělé novinky v oblasti evidence zboží. Zboží může být nyní zařazeno až do tří doplňkových kategorií. Pole pro zadávání kategorie umožňuje vybrat kategorii přímo během psaní a není nutné výběr přes číselník. Hromadná změna údajů ve skladových a kmenových kartách je umožněna také pro tyto doplňkové kategorie, které lze navíc měnit najednou.

Zásadní novinkou této verze je však možnost automaticky synchronizovat hodnoty vlastností a dalších údajů mezi kmenovými kartami a z nich odvozených skladových karet. Tato funkce umožňuje, aby se údaje zapsané do kmenové karty automaticky promítly také do skladových karet, které jsou z ní odvozené.

Průvodce hromadnou změnou údajů na kmenových kartách má novou funkci:  dokáže současně měnit hodnoty i na souvisejících skladových kartách.

V seznamu skladových a kmenových karet je možno zobrazit tzv. uživatelsky definovaný sloupec, který může být tvořen libovolnou vlastností nebo i kombinací vlastností.

V seznamu zboží lze kromě naskladňování nově provádět také vyskladňování bez nutnosti dělat tuto operaci v seznamu skladových dokladů

V seznamu skladových a kmenových karet je nově také informace o tom, kdo a kdy naposledy změnil údaj na kartě anebo kdo kartu založil.

Přímo ze seznamu zboží lze zobrazit seznam hodnot dané vlastnosti. Na detailu vlastnosti je také zobrazen počet výskytů konkrétní hodnoty ve skladových nebo kmenových kartách.

Stranou nezůstal ani ContOS e-shop. Zjednodušili jsme proces obnovy hesla, kdy se při zadání nového hesla provede automatické přihlášení a nasměrování na cílovou stránku, například do košíku.

Během registrace nového zákazníka se, podobně jako v košíku, kontroluje, zda je zadaný e-mail již registrován a pokud ano, pak má zákazník možnost rovnou se přihlásit anebo si zažádat o nové heslo.

ContOS

Doplňkové kategorie

Ke každé skladové nebo kmenové kartě lze kromě hlavní kategorie evidovat ještě další tři doplňkové kategorie, které lze využít pro přesnější zařazení zboží. V této souvislosti byl rozšířen i filtrační dialog, aby bylo možno dle těchto doplňkových kategorií filtrovat. 

Obr. 1 - Doplňkové kategorie na detailu skladové karty.

Obr. 1 - Doplňkové kategorie na detailu skladové karty.


Výběr kategorie

Dříve se kategorie vybírala pomocí číselníku. Tato možnost samozřejmě zůstala, ale nově přibyla možnost vybírat kategorii přímo z výklopného seznamu nebo pomocí našeptávače. Je to intuitivní a rychlý způsob.  

Obr. 2 - Zadávání a výběr kategorie pomocí našeptávače. (video)

Obr. 2 - Zadávání a výběr kategorie pomocí našeptávače. (video)

Automatická synchronizace hodnot mezi kmenovými a skladovými kartami

Zásadní novinkou této verze je však možnost automaticky synchronizovat hodnoty vlastností a dalších údajů mezi kmenovými kartami a z nich odvozených skladových karet. Tato funkce umožňuje, aby se údaje zapsané do kmenové karty automaticky promítly také do skladových karet, které jsou z ní odvozené.

Podrobnější informace o této funkci naleznete v samostatném článku Synchronizace údajů na kartách.

Průvodce hromadnou změnou

Průvodce byl obohacen o možnost změnit údaje také na souvisejících kartách. Pokud například na kmenové kartě změníme nějakou vlastnost, můžeme tuto vlastnost také současně nastavit na všech skladových kartách, které byly z této kmenové karty odvozeny. Tuto funkci můžeme vynutit zaškrtnutím volby "Změnit také u odvozených skladových karet". V případě, že daná vlastnost nebo údaj již jsou zahrnuty do automatické synchronizace, bude tento údaj doplněn automaticky. Pro lepší přehlednost jsou údaje, u kterých je automatická synchronizace nastavena označeny fialově.

Obr. 3 - Průvodce hromadnou změnou údajů a nová možnost změnit údaje na souvisejících kartách.

Obr. 3 - Průvodce hromadnou změnou údajů a nová možnost změnit údaje na souvisejících kartách.

Další informace jsou uvedeny v samostatném článku Hromadná změna kmenových karet.

Vyskladňování přímo ze skladových karet

V seznamu skladových karet je volba "Naskladnit / vyskladnit zboží", která slouží k rychlému přidání zvoleného množství do skladového dokladu. Výhodou je, že není nutné otevírat agendu sklad. Využít lze i klávesovou zkratku CTRL+S, která vyvolá dialog pro výběr skladového dokladu.

Obr. 4 - Vyskladnění zboží přímo ze seznamu skladových karet.

Obr. 4 - Vyskladnění zboží přímo ze seznamu skladových karet.

Výběr skladového dokladu určuje, zda se bude jednat o příjem nebo výdej. Pokud budeme zboží vyskladňovat, vybereme pomocí tlačítka Vybrat doklad (1) skladovou výdejku a zadáme vyskladňované množství. Doklad, který takto vybereme si tento dialog pamatuje, takže u dalšího zboží jej už bude nabízet, dokud jej nezměníme za jiný. 

Obr. 5 - Výběr skladové výdejky při vyskladňování zboží přímo ze seznamu skladových karet.

Obr. 5 - Výběr skladové výdejky při vyskladňování zboží přímo ze seznamu skladových karet.

Informace o tom, kdo naposledy editoval kartu

V seznamu skladových a kmenových karet se nově zobrazují sloupce, které ukazují datum, čas a ID uživatele, který kartu založil a datum, čas a ID uživatele, který kartu naposledy upravoval. ID uživatele lze zjistit v Uživatelích aplikace (Nastavení a servis/Uživatelé).

Uživatelsky definovaný sloupec v kartách

Do seznamu skladových nebo kmenových karet je možno volitelně doplnit Vlastní pole, což je uživatelsky definovaný sloupec, který zobrazuje vámi zvolené hodnoty. V případě na obrázku se vedle názvu zboží (titul knihy) ve vlastním poli zobrazuje jméno autora a rok vydání. Jednotlivé hodnoty jsou v poli odděleny středníkem. 

Obr. 6 - Uživatelsky definované vlastní pole na seznamu zboží.

Obr. 6 - Uživatelsky definované vlastní pole na seznamu zboží.


Tip: Pokud se tento sloupec v seznamu nezobrazuje, lze ho zapnout kliknutím pravým tlačítkem myši, z místní nabídky zvolit "Výběr sloupců mřížky" a pak zaškrtnout sloupec s názvem "Vlastní pole".

Zobrazení sloupce "Vlastní pole" na seznamu skladových karet.

Zobrazení sloupce "Vlastní pole" na seznamu skladových karet.

Sloupec Vlastní pole se definuje v nastavení aplikace na záložce Par2. V číselníku je potřeba zatrhnout ty vlastnosti, jejichž hodnoty chceme v poli zobrazovat. 

Obr. 7 - Definice uživatelského pole v nastavení aplikace.

Obr. 7 - Definice uživatelského pole v nastavení aplikace.

Vlastnosti zboží

Na detailu výčtových vlastností se zobrazuje nový sloupec, který ukazuje, kolikrát je daná hodnota použita ve skladových a kmenových kartách. Díky tomu lze například snadno odmazat nepoužívané hodnoty.

Obr. 8 - Detail vlastnosti se zobrazením počtu použití jejích hodnot.

Obr. 8 - Detail vlastnosti se zobrazením počtu použití jejích hodnot.

E-shop

Automatické přihlášení po obnově hesla

Proces obnovy zapomenutého hesla je poměrně zdlouhavý. Zákazník vyplní svůj e-mail, na který mu přijde odkaz, který ho nasměruje na stránku, na které vyplní nové heslo. Tím dojde k nastavení jeho hesla. Tento proces jsme zkrátili tím, že po zadání nového hesla dojde hned k přihlášení a zároveň v přesměrování na stránku, ze které si obnovu hesla vyžádal (typicky v košíku, když vyplňuje dodací údaje).

Registrace zákazníka

Stává se, že zákazník si nepamatuje, že byl kdysi na vašem e-shopu registrován a tak se pokouší zaregistrovat znovu. V takovém případě systém detekuje, že už jeho e-mail zná a nabídne mu rovnou přihlášení anebo možnost zaslat odkaz pro zapomenuté heslo.

Sitemap je generován jako index

Sitemap je důležitá součást každých webových stránek a e-shopu obzvláště. Jedná se o seznam všech stránek e-shopu, ze kterého vyhledávač čerpá údaje pro zahrnutí do svého vyhledávacího indexu. Obecné doporučení je takové, aby sitemap obsahoval maximálně 50 tisíc položek a měl velikost maximálně 50MB.

Jelikož ContOS e-shop může obsahovat třeba i stovky tisíc položek zboží, transformovali jsme sitemap na tzv. sitemap index, což ve skutečnosti znamená, že úvodní sitemap, který např. Google načte, ve skutečnosti neobsahuje hned všechny položky, ale jen odkazy na jednotlivé části celého souboru. Tyto části pak obsahují maximálně 20 tisíc položek zboží. 

Tento způsob usnadňuje vyhledávačům načítat soubor sitemap a tak lépe indexovat váš e-shop.