Úpravy fotek

Každý obrázek (fotografie) projde před vložením do úložiště kontrolou na maximální povolený rozměr a velikost. Díky tomu se nestane, že by v úložišti zabíraly místo nadměrně veliké fotografie, zejména pokud pořizujete fotografie ve vysokém rozlišení. I pro dokonalou prezentaci zboží na e-shopu stačí mít maximální rozměr fotografie kolem 1000 pixelů a jeho velikost se většinou vejde do 100-200kB. Velké fotografie zbytečně zpomalují přenos dat, vyčerpávají přenosovou kapacitu linky (což se v případě cloudových úložišť prodražuje) aniž by to přitom mělo nějaký významný vliv na kvalitu jejich zobrazení.


Obr. 1 - Nastavení limitů pro obrázky v úložišti a nastavení cesty k úložišti

Obr. 1 - Nastavení limitů pro obrázky v úložišti a nastavení cesty k úložišti

1 - Cesta k úložišti obrázků. Program si v rámci tohoto umístění ještě vytvoří vlastní složky zbozi, katalog, banner, _cache, které slouží pro další třídění fotek. V těchto složkách se dále fotky třídí do složek dle roku, měsíce a dne, kdy byly vloženy. Pro běžného uživatele je však tato vnitřní logika skrytá a nemusí se jí zabývat.

2 - Maximální povolený limit pro rozměr obrázku. Údaj se uvádí v pixelech a představuje mez, kterou když vkládaný obrázek překročí, tak je automaticky na tento rozměr upraven. 

3 - Maximální povolený limit pro fyzickou velikost souboru s obrázkem. Údaj se uvádí v kB (kilobajt) a představuje mez, kterou když vkládaný obrázek překročí, tak je automaticky zpracován tak, aby tuto velikost nepřesahoval. Toho je docíleno změnou velikosti obrázku na povolenou mez, čím v 99.9% případů vždy dojde také k žádoucí redukci velikosti souboru.

4 - Efekty, které se na vkládaný obrázek aplikují.


Co se tedy stane, pokud je vkládaný obrázek příliš velký? Automaticky dojde k úpravě jeho velikosti, tak aby splňoval maximální limity. To vše bez jakéhokoli negativního vlivu na jeho kvalitu. Výhodou je, že můžete vkládat fotky přímo z karty fotoaparátu nebo mobilu a máte vždy jistotu, že budou upraveny na jednotný rozměr.

Maximální rozměr zajistí, že delší strana obrázku nepřekročí zadanou mez, přičemž kratší strana bude přizpůsobena dle poměru.

Maximální velikost nepovolí vložení větších obrázků než je zadaná hranice.

Tip: Na vkládané obrázky lze zároveň uplatnit efekt. V současnosti jsou k dispozici dva efekty: inteligentní oříznutí a černobílá fotka. Nic samozřejmě nebrání využít jakýkoli grafický nástroj na úpravu fotografií a potřebnou úpravu provést v něm. Pokud fotky splňují maximální limity pro vkládání obrázků (viz výše), tak jsou do úložiště nahrány bez jakýchkoli změn.

Efekt inteligentní oříznutí

Volitelný efekt inteligentní oříznutí zajistí, že obrázek bude oříznut tak, aby na něm zůstalo to hlavní a zároveň došlo k odstranění prázdných okrajů. 


Obr. 2 - Efekt inteligentní oříznutí před.

Obr. 2 - Efekt inteligentní oříznutí před.

 Obr. 3 - Efekt inteligentní oříznutí po. 

Obr. 3 - Efekt inteligentní oříznutí po.

Efekt černobílý

Volitelný efekt, který převede obrázek do stupňů šedi.

Obr. 4 - Efekt černobílý před.

Obr. 4 - Efekt černobílý před.

Obr. 5 - Efekt černobílý po.

Obr. 5 - Efekt černobílý po.