Jak vložit slevu

Do prodejního dokladu lze vložit položku, která reprezentuje slevu. Sleva může existovat buď na celou objednávku anebo pouze na konkrétní položku.

Tento postup je vhodný pro vkládání jednorázové slevy, ve všech ostatních případech je vhodné využít modul Vouchery a slevy.

Na detailu položky stačí rozkliknout menu na tlačítku Přidat položku:

Obr. 1 - Přidání položky sleva

Obr. 1 - Přidání položky sleva


Je možné vložit dva typy slev - na celou objednávku a na konkrétní položku. 

Obr. 2 - Volba typu slevy

Obr. 2 - Volba typu slevy


Slevu na objednávku je možné zadat jednoduše tak, že do názvu položky napíšeme "Sleva" a přímo zadáme výši slevy (pozor, s opačným znaménkem).  

Obr. 3 - Přidání slevy na celou objednávku

Obr. 3 - Přidání slevy na celou objednávku


Sleva na položku se zadává tak, že nejprve označíme danou položku a poté přidáme slevovou položku "Sleva na položku". V dialogovém okně pak zadáme výši slevy v procentech. Automaticky pak vznikne sleva v příslušné výši:

Obr. 4 - Přidání slevy na vybranou položku

Obr. 4 - Přidání slevy na vybranou položku