Nastavení komunikace s PayPal

Aby bylo možné přijímat a zpracovávat platby přes PayPal, je třeba mít otevřený Business účet (Obchodní účet). Účet lze zřídit zdarma na stránkách http://www.paypal.com kliknutím na odkaz Sign up v pravém horním rohu.

Pomocí průvodce se vyplní základní údaje o majiteli účtu a jeho platební kartě. Potom je třeba vygenerovat přístupové údaje, pro ovládání účtu pomocí tzv. API. To se provede v sekci Profile/my Account/Account Information – odkaz API Access.

Po kliknutí na odkaz Request API credentials jsou vygenerovány a zobrazeny následující údaje:

API Username, API Password a Signature. 

Aby mohl ContOS s účtem PayPal komunikovat a stahovat z něj platby, je nutné právě tyto tři údaje zadat do nastavení PayPal účtu v aplikaci.

V aplikaci otevřeme Číselníky/Úhrady/Bankovní účty a tlačítko Nový, čímž se založí nový účet, který můžeme nazvat např. „PayPal“. Poté přidáme komunikační službu pomocí tlačítka „Přidat“

Obr. 1 - Nastavení komunikace s PayPal.

Obr. 1 - Nastavení komunikace s PayPal.

Zvolíme komunikační kanál PayPal a do příslušných polí zadáme výše získané údaje. Důležitá je také správná URL adresa služby (Endpoint). 

Pro ostrý provoz je nutno zadat URL: https://api-3t.paypal.com/2.0/

Pro testovací provoz v rámci tzv. Sandbox režimu: https://api-3t.sandbox.paypal.com/2.0/