Zobrazit menu

Evidence komisních smluv

Do komisního prodeje se zboží přijímá prostřednictvím komisní smlouvy. Ve smlouvě se stanoví zejména podmínky, za kterých bude zboží nabízeno a jakým způsobem se vypočte nárok komitenta. ContOS nabízí rozmanité způsoby výpočtu nároku i odměny a zcela jistě pokryje většinu požadavků. Po uložení smlouvy jsou ke zboží automaticky vytvořeny nové skladové karty a do nich přeneseny údaje vyplněné během sepsání komisní smlouvy.


Komisní zboží lze do doby, než je prodáno, kdykoli vrátit zpět komitentovi. Současně s tím je možno k tomuto případu doúčtovat další náklady, např. stornopoplatky apod.

Pokud je potřeba během trvání komisní smlouvy změnit některá její ustanovení, popř. Ceny zboží a podmínky prodeje, je možno využít dodatku ke smlouvě. Každý dodatek je evidován a jeho prostřednictvím lze změnit a zadokumentovat jakoukoli změnu smluvního vztahu.

ContOS umožňuje několik způsobů výpočtu odměny obstaratele, resp. nároku objednatele. Tyto způsoby lze konfigurovat v nastavení aplikace.


Kdykoli v průběhu platnosti smlouvy lze vyúčtovat libovolnou část prodaného zboží nebo nákladů. U každého vyúčtování lze sledovat úhrady plateb. Jsou také hlídány lhůty, kdy je možno prodané zboží vyplatit s ohledem na možnost vrácení zboží kupujícím. Předejde se tím situaci, kdy je komisní zboží již vyplaceno, ale kupující jej vrátí v zákonné lhůtě bez udání důvodu. Při vyúčtování je možno tisknout různé typy sestav, na kterých mohou být zobrazeny pouze určité částky, např. Jen vyčíslená odměna, nárok nebo souhrnný přehled.


ContOS podporuje také možnost úhrady zápočtem, což je praktické v případě, kdy klient má zároveň závazky i pohledávky, např. Má prodané komisní zboží a zároveň si koupí jinou věc. Částky lze vzájemně započíst a vyúčtovat pouze rozdíl. Je možno provádět hromadné vyúčtování všech položek, které je možno vyúčtovat.

Základní funkce

  • Rychlé založení smlouvy a naskladnění přijatého zboží
  • Různé varianty počítání nároku komitenta a odměny obstaratele
  • Evidence nákladů a poplatků (stornopoplatky, pokuty, náhrady škod apod.)
  • Možnost změny smlouvy pomocí smluvních dodatků a jejich evidence
  • Snadné vyúčtování smlouvy, možnost hromadného vyúčtování více smluv najednou
  • Odesílání dokladů o vyúčtování komitentům e-mailem
  • Sledování lhůt spojených se smlouvou, u zboží prodaného přes internet se hlídá také lhůta pro vyplacení peněz komitentovi, dokud neuplyne zákonná lhůta pro možnost vrácení zboží prodaného na internetu zákazníkem
  • Evidence úhrad na každé smlouvě, okamžitý přehled pohledávek a závazků spojených s komisním prodejem
  • Vrácení neprodaného zboží komitentovi včetně vyúčtování a započtení různých poplatků
  • Účetní přehledy o komisním prodeji
Contos
logo