Inspektor vlastností zboží

Inspektor vlastností slouží k editaci vlastností zboží a nachází se kromě karty zboží také na položkách smluv nebo v katalogu zboží. Umožňuje tabulkovou formou zobrazit jednotlivé vlastnosti zboží, podporuje jejich členění do skupin a dokáže zobrazovat různorodé typy těchto vlastností: numerický, logický, textový nebo výčtový obsah.

U výčtových vlastností je možnost jejich fulltextového prohledávání výčtových při zadávání, což je výhodou při velkých počtech těchto položek, např. seznam značek či autorů může obsahovat klidně i stovky položek a fulltext jejich výběr znatelně usnadní.

Navíc u výčtových vlastností platí, že pokud není zadaná vlastnost v seznamu, nabídne se v závislosti na nastavení aplikace zapsání této nové vlastnosti do seznamu.

Inspektor podporuje také základní validaci vstupních hodnot dle jejich typu. Např. do vlastnosti, která je numerická nelze vložit text apod.


Obr. 1 - Inspektor vlastností.

Obr. 1 - Inspektor vlastností.

  1. Inspektor vlastností. Tento prvek je vložen také na editaci položky smlouvy nebo v katalogu zboží.
  2. Editace výčtové vlastnosti. Pokud se nacházíte na výčtové vlastnosti (umožňuje výběr hodnot z výklopného seznamu), pak je zpřístupněn tento prvek, který vyvolá detail této vlastnosti, kde lze upravovat a přidávat položky, které se pak nabízejí.
  3. Seřazení vlastností podle abecedně dle názvu nebo dle zvoleného pořadí.
  4. Seskupení vlastností dle kategorií, do kterých patří.
  5. Vymaže veškeré zadané hodnoty v inspektoru.
  6. Výčtová vlastnost. Kliknutím na tlačítko se šipkou se rozevře seznam dostupných hodnot.
  7. Numerická vlastnost. Tato vlastnost umožňuje vstup pouze číselných hodnot.
  8. Logická vlastnost. Tato vlastnost umožňuje vstup pouze hodnot ANO nebo NE.


Editor výčtové vlastnosti

Výčtové vlastnosti mohou nabývat pouze hodnot, které jsou uvedeny v seznamu hodnot. Seznam hodnot lze editovat v číselníku vlastností zboží, který se nachází v podnabídce Zboží/Vlastnosti zboží.

Editor lze vyvolat také z inspektoru vlastností pomocí tlačítka + viz obrázek 1.

Obr. 2 - Editor výčtové vlastnosti.

Obr. 2 - Editor výčtové vlastnosti.


Seznam výčtových vlastností v inspektoru vlastností umožňuje fulltextové vyhledávání, tzn., že se průběžně přednabízejí položky, které obsahují zadávané znaky.

Obr. 3 - Fulltextový výběr výčtových hodnot.

Obr. 3 - Fulltextový výběr výčtových hodnot.


Přiřazení funkce k vlastnosti

K dané vlastnosti lze přiřadit funkci (1), která se zadanou hodnotou umí dále pracovat. Například k vlastnosti, která obsahuje údaj IMEI, lze přiřadit funkci, které provede ověření zadaného IMEI proti databázi odcizených mobilů a varovat tak kupujícího před zablokovaným telefonem.

Obr. 4 - Přiřazení funkce k vlastnosti.

Obr. 4 - Přiřazení funkce k vlastnosti.


V inspektoru vlastností se vedle dané vlastnosti objeví tlačítko pro vyvolání přiřazené funkce, v tomto případě právě kontroly IMEI v databázi odcizených mobilních telefonů.

Obr. 5 - Kontrola IMEI v databázi odcizených mobilních telefonů.

Obr. 5 - Kontrola IMEI v databázi odcizených mobilních telefonů.


Výsledek kontroly se objeví za několik okamžiků po stisknutí tlačítka s lupou (1).

Obr. 6 - Výsledek kontroly: daný mobil byl nalezen v databázi odcizených telefonů.

Obr. 6 - Výsledek kontroly: daný mobil byl nalezen v databázi odcizených telefonů.