Zobrazit menu

Číselníky a seznamy

Číselníky slouží ke správě údajů, které se používají při práci s programem. Používání číselníků zrychluje pořizování dat, omezuje možné chyby a umožňuje automaticky přednastavovat často se opakující hodnoty.

Číselníky jsou dodávány již naplněné výchozími daty a je možné je dále doplňovat a upravovat.

Číselné řady

Nastavení a správa pro automatické číslování dokladů a záznamů. Pro každou číselnou řadu lze nastavit časovou platnost.

Měny a kurzy

Seznam cizích měn a jejich kurzů. Kurzy se zadávají s časovou platností.

Měrné jednotky

Správa seznamu měrných jednotek.

PSČ

Seznam poštovních směrovacích čísel. Možno evidovat i zahraniční PSČ, ve kterých jsou i alfanumerické znaky.


Kategorie produktů

Správa seznamu kategorií produktů. Kategorie jsou hierarchicky uspořádané a je možné je libovolně vnořovat. Ke každé kategorii lze přiřadit libovolné množství vlastností, které jsou evidovány na skladové kartě. Hierarchie zboží vytvořená v tomto číselníku se v této podobě exportuje na e-shop.

Vlastnosti produktů

Správa seznamu vlastností produktů a jejich definice. Každá vlastnost má svůj název a datový typ, tzn. jakou hodnotu bude uchovávat (text, číslo, logická ano/ne, seznam definovaných hodnot). Tyto vlastnosti jsou v závislosti na kategorii zobrazovány na skladové kartě a jsou využívány na dalších místech aplikace, resp. přenášeny na e-shop.

Skupiny klientů

Seznam skupin, do kterých lze přiřazovat záznamy z adresáře klientů.

Stavy objednávek

Seznam stavů objednávek. Každé objednávce lze přiřadit jeden stav, ve kterém se právě nachází. Rozlišují se stavy veřejné a interní, které se nepromítají na e-shop a slouží jen pro potřebu zpracování.


Dopravci

Seznam podporovaných dopravců. Zde lze nastavit potřebné připojovací parametry pro nastavení komunikace s jejich systémy pro export a sledování zásilek.

Státy a skupiny států

Seznam států, do kterých lze doručovat zásilky. Státy jsou dále členěny do skupin (např. tuzemsko, EU, ostatní svět). Takto definovaným skupinám lze poté v číselníku způsobů doručení definovat další parametry jako cena dopravy apod.

Způsoby doručení a platby

Správa seznamu možných způsobů doručení a platby za expedované zásilky. Lze evidovat zvlášť platbu za dopravu a zvlášť za platbu.

Šablony emailů

Správa seznamu šablon pro odesílání různých typů e-mailů klientům a zákazníkům. Šablony mohou být ve více jazycích a mohou obsahovat také přílohy (např. obchodní podmínky, poučení o odstoupení od smlouvy apod.). Šablony mohou obsahovat i proměnné, které jsou v okamžiku vytvoření e-mailové zprávy nahrazeny skutečnou hodnotou (např. číslo a cena objednávky nebo podací číslo zásilky).


Typy nákladů

Seznam typů nákladů, které lze účtovat do příslušné komisní smlouvy. Zpravidla se jedná o storno poplatky, náhrady škody a související služby.

Seznam pokladen

Správa seznamu pokladen, do kterých se účtují hotovostní platby.

Seznam bankovních účtů

Seznam a správa bankovních účtů, které se používají pro bezhotovostní platby. Zde se definují připojovací parametry pro přístup k elektronickému rozhraní vybraných bank.


Contos
logo