Zobrazit menu

Číselníky a seznamy

Číselníky slouží ke správě údajů, které se používají při práci s programem. Používání číselníků zrychluje pořizování dat, omezuje možné chyby a umožňuje automaticky přednastavovat často se opakující hodnoty.

Číselníky jsou dodávány již naplněné výchozími daty a je možné je dále doplňovat a upravovat.

Číselné řady

Nastavení a správa pro automatické číslování dokladů a záznamů. Pro každou číselnou řadu lze nastavit časovou platnost.

Měny a kurzy

Seznam cizích měn a jejich kurzů. Kurzy se zadávají s časovou platností.

Měrné jednotky

Správa seznamu měrných jednotek.

PSČ

Seznam poštovních směrovacích čísel. Možno evidovat i zahraniční PSČ, ve kterých jsou i alfanumerické znaky.


Kategorie produktů

Správa seznamu kategorií produktů. Kategorie jsou hierarchicky uspořádané a je možné je libovolně vnořovat. Ke každé kategorii lze přiřadit libovolné množství vlastností, které jsou evidovány na skladové kartě. Hierarchie zboží vytvořená v tomto číselníku se v této podobě exportuje na e-shop.

Vlastnosti produktů

Správa seznamu vlastností produktů a jejich definice. Každá vlastnost má svůj název a datový typ, tzn. jakou hodnotu bude uchovávat (text, číslo, logická ano/ne, seznam definovaných hodnot). Tyto vlastnosti jsou v závislosti na kategorii zobrazovány na skladové kartě a jsou využívány na dalších místech aplikace, resp. přenášeny na e-shop.

Skupiny klientů

Seznam skupin, do kterých lze přiřazovat záznamy z adresáře klientů. Skupiny klientů je dobrý způsob, jak si jednotlivé kontakty organizovat. Každý kontakt může být v jedné nebo více skupinách. Ve výchozím stavu jsou k dispozici dvě základní skupiny Dodavatelé a Nespolehlivý klient. V číselníku Skupiny klientů je však možno si vytvářet vlastní skupiny dle potřeby.

Stavy objednávek

Seznam stavů objednávek. Každé objednávce lze přiřadit jeden stav, ve kterém se právě nachází. Rozlišují se stavy veřejné a interní, které se nepromítají na e-shop a slouží jen pro potřebu zpracování.


Dopravci

Seznam podporovaných dopravců. Zde lze nastavit potřebné připojovací parametry pro nastavení komunikace s jejich systémy pro export a sledování zásilek.

Státy a skupiny států

Seznam států, do kterých lze doručovat zásilky. Státy jsou dále členěny do skupin (např. tuzemsko, EU, ostatní svět). Takto definovaným skupinám lze poté v číselníku způsobů doručení definovat další parametry jako cena dopravy apod.

Způsoby doručení a platby

Správa seznamu možných způsobů doručení a platby za expedované zásilky. Lze evidovat zvlášť platbu za dopravu a zvlášť za platbu.

Šablony emailů

Správa seznamu šablon pro odesílání různých typů e-mailů klientům a zákazníkům. Šablony mohou být ve více jazycích a mohou obsahovat také přílohy (např. obchodní podmínky, poučení o odstoupení od smlouvy apod.). Šablony mohou obsahovat i proměnné, které jsou v okamžiku vytvoření e-mailové zprávy nahrazeny skutečnou hodnotou (např. číslo a cena objednávky nebo podací číslo zásilky).


Typy nákladů

Seznam typů nákladů, které lze účtovat do příslušné komisní smlouvy. Zpravidla se jedná o storno poplatky, náhrady škody a související služby.

Seznam pokladen

Správa seznamu pokladen, do kterých se účtují hotovostní platby.

Seznam bankovních účtů

Seznam a správa bankovních účtů, které se používají pro bezhotovostní platby. Zde se definují připojovací parametry pro přístup k elektronickému rozhraní vybraných bank.


Contos
logo