Akční sleva zboží

Pokud potřebujeme na určité období plošně snížit cenu u vybraných zboží, použijeme nástroj akční sleva. Pomocí něj nadefinujeme období, ve kterém bude cena platit, zadáme výši procentní slevy a  vybereme zboží, kterého se akční sleva bude týkat. Pokud bychom žádné zboží nevybrali, vztahuje se akční sleva na veškerý sortiment. 

Do pole „Text slevové položky“ se píše text, který je potom zobrazován zákazníkovi u slevové položky v košíku, v objednávce a v následných dokladech. Text lze tak jak je zvykem, uvádět i vícejazyčně. Druhé podobné pole „Vaše označení“ slouží pro vaší interní potřebu a na žádných dokladech se nezobrazuje.

Hodnota slevy nemusí být jen v procentech z prodejní ceny, ale může to být také konkrétní částka, která bude od ceny zboží odečtena. Částka je udávána v CZK včetně DPH.

V objednávce, která obsahuje zboží dle podmínky, poté vznikne slevová položka, jejíž DPH bude dopočtena dle nastavení v tomto dialogu. Buď se sazba DPH vezme přímo z konkrétního zboží anebo jí lze zadat ručně, čili DPH bude u této slevové položky vždy spočtena podle této sazby. 

Každou akci lze kdykoli vypnout odškrtnutím příznaku „Sleva/akce je aktivní“. Neaktivní akce se  nepočítají. Je tedy možno mít dopředu přednastaveno více akcí a podle potřeby je aktivovat nebo deaktivovat.

Na jedno konkrétní zboží lze uplatnit pouze jedinou akční cenu. Pokud je nadefinováno více akčních slev a dojde k tomu, že by platily na stejné zboží, pak se v takovém případě započte pouze  akční sleva s nejvyšší hodnotou. 

Detail akční slevy zboží.

Zboží pro akční slevu můžeme také vybírat dle různých obecných vlastností, např. omezit akci jen na zboží určité kategorie, značky, materiálu, na jakoukoli další výčtovou vlastnost, kterou máme na skladové kartě evidovanou.

Na příkladu níže se tedy daná akce vztahuje pouze na kategorii „Barcode scanners“.

Vybrané zboží umožňuje omezit oblast, na kterou daná sleva platí.