Zobrazit menu

Adresář klientů

Adresář klientů slouží k evidenci kontaktů zákazníků, dodavatelů a odběratelů. Každý kontakt lze zařadit do jedné nebo více skupin pro snadnější třídění. Lze tak evidovat např. dodavatele, zákazníky z e-shopu, nespolehlivé klienty apod. S těmito skupinami lze pak následně pracovat, např. při rozesílání e-mailů nebo exportování.

U každého klienta je v seznamu zobrazován počet jeho dokladů a smluv, které lze jediným kliknutím zobrazit a prohlížet. Zároveň je zobrazován také úplný přehled jeho pohledávek a závazků. Lze tedy velmi snadno vyfiltrovat všechny klienty, kteří mají aktivní závazek anebo, kteří mají nějakou nevyřízenou smlouvu.

Při zadávání nového záznamu je možno ihned provést on-line kontrolu proti databázi neplatných dokladů. Rovněž je prováděna kontrola správnosti čísla bankovního účtu. Jsou evidovány veškeré položky, které navíc vyžaduje platná legislativa v oblasti komisního prodeje či zástavní činnosti.


Přímo z adresáře lze jednotlivým klientům odesílat e-mail a to včetně příloh. Více o integraci e-mailové komunikace naleznete v samostatné kapitole.

Adresář umožňuje vyhledávat a kontrolovat duplicitní údaje, které mohou vznikat zejména při importu z různých systémů a z e-shopů. K dispozici je také funkce, která dokáže dva stejné záznamy sloučit pod jeden a zároveň upravit příslušné vazby v souvisejících záznamech (např. objednávky, smlouvy, daňové doklady).

Adresář využívá propojení na registr ekonomických subjektů ARES, takže při pořizování firemních zákazníků stačí zadat pouze IČ a zbylé údaje jako název společnosti, fakturační adresa a DIČ se z registru doplní automaticky.


Základní funkce

  • evidence všech údajů dle platné legislativy
  • přehled dokladů, smluv, pohledávek a závazků
  • on-line kontrola platnosti dokladů, validace bankovního účtu, e-mailu a rodného čísla
  • zařazování kontaktů do skupin
  • hromadné odesílání e-mailů dle šablony přímo z adresáře, archivace odeslaných e-mailů
  • vyhledávání a slučování duplicitních záznamů
  • on-line získávání dat z registru ARES
  • široké možnosti filtrování a exportu dat do Excelu nebo XML

Pohledávky a závazky

Modul Pohledávky a závazky tvoří centrální místo, odkud lze mít přehled o celkových pohledávkách a závazcích v rámci celé aplikace. Umožňuje získat globální pohled podle konkrétních oblastí (Objednávky, Komise, Výkup atd.) a podle termínů splatnosti.

K dispozici je fulltextové prohledávání, lze tak snadno nalézt konkrétní doklad podle variabilního symbolu, čísla, částky či jména klienta.

Toto okno je také integrováno do adresáře klientů a díky tomu lze u každého klienta na první pohled vidět výši jak jeho závazků tak pohledávek a také jejich přesnou strukturu.

Contos
logo